Natuurlijk Rotterdam

 

 Natuurlijk in Rotterdam
 
 

 Natuur in Rotterdam
Natuur aan de havens. Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen behoren tot de dichtst bewoonde, meest geïndustrialiseerde gebieden van ons land. Het is opvallend dat juist in deze steden de stadsnatuur gekoesterd wordt. Vlaardingen bijvoorbeeld staat bekend om zijn mooie wegbermen. Tussen de voorbijrazende auto's en vrachtwagens, staan duizenden bloemen en de bijen en vlinders vliegen af en aan. Dit is mogelijk door de niet aflatende energie van groenbeheerders Ben van As en Ton Tobe, Zij verzamelen zaden uit de omgeving, om ze weer te verspreiden over de stad. In Schiedam laat stadsecoloog Hans de Kruijf zien hoe de leefomgeving voor mens en dier is verbeterd door de aanleg van een natuurstrook dwars door de stad: van Midden-Delfland aan de noordkant tot aan de Schiedamse Havens in het Zuiden. Sportvissers Robert en Bob zijn regelmatig te vinden op hun favoriete visstek: de Rotterdamse Erasmusbrug. Ook brengen we in deze aflevering van Natuur in de stad een bezoek aan de Vlaardingse heemtuin Westwijk, een van de meest vlinderrijke plekken in de Randstad.
Bron: natuurindestad.ncrv.nl


Natuur in de stad

In de nieuwe serie van Natuur in de stad staan natuur, natuurbeschermers en de biodiversiteit in onze steden centraal. Want vooral in stedelijke gebieden dreigt een achteruitgang van natuur. Om bewoners weer in contact te brengen met natuur en om de teruggang in biodiversiteit tegen te gaan, zijn veel steden aan de slag zijn.

Wij gaan op zoek naar steden en bewoners die voorop lopen in hun natuurbehoud. In elke aflevering bezoekt presentator Klaas Drupsteen een andere stad en leert de mensen kennen die zich inzetten voor de stedelijke natuur.

Bouwen voor de natuur
In de NCRV-serie Natuur in de stad staan natuur, natuurbehoud en biodiversiteit in onze steden centraal. Vooral in stedelijke gebieden dreigt een achteruitgang van natuur. In de overvolle steden wordt gevochten om de ruimte en natuur delft daarbij vaak het onderspit. Ook zijn veel stadsbewoners hun oorspronkelijke band met natuur kwijt, en daarmee het besef van het belang van natuur en biodiversiteit. Om bewoners weer in contact te brengen met natuur en om de teruggang in biodiversiteit tegen te gaan, zijn veel steden aan de slag zijn. In deze zesde en laatste aflevering aandacht voor het Bouwen voor de Natuur. In de gebieden rond de noordelijke steden Meppel en Groningen zijn talloze projecten, waar men niet de plek van de natuur inneemt, maar bouwt om de natuur een plek te geven.
Bron: natuurindestad.ncrv.nl


Natuur en architectuur in Almere
Stad & Natuur Almere streeft bij haar gebouwen naar onderlinge versterking van natuur en architectuur. De gebouwen vallen dan ook op door hun individuele ontwerp, bijzondere materiaalkeuze en harmonieuze inpassing in de omgeving. Dat leidde in 2008 tot toekenning van de prijs 'World’s Best Pleasure Building' op het World Architecture Festival Awards (WAF Awards) voor de Schaapskooi Vroege Vogelbos


(Net)werken voor een groener Eindhoven
Stichting Stadsnatuur Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor bescherming, ontwikkeling en beheer van de natuur in Eindhoven. Ook werken we aan voorlichting en educatie en geven we advies in verschillende natuuroverleggen.

Over Stadsnatuur
Stichting Stadsnatuur wil hét aanspreekpunt zijn voor natuur in de stad Eindhoven. Sommige projecten voeren we zelf uit, maar we hebben niet de mankracht om alles aan te pakken. Vaak brengen we mensen met een initiatief in contact met organisaties die ze verder kunnen helpen. Dat kunnen organisaties zijn die bij ons zijn aangesloten, de gemeente of andere instanties uit ons netwerk.

Natuur in de stad
Natuur in de stad is buitengewoon belangrijk. Voor mensen vanwege onze gezondheid en ons welzijn. Voor de natuur omdat juist in de stad soms gunstige omstandigheden zijn voor flora en fauna.

Ook in Eindhoven is veel stadsnatuur. Aan de stadsranden, in de groene inhammen, in poelen, riviertjes en kanalen en zelfs in parken en tuinen.
Bron: http://stadsnatuur-eindhoven.nl


Natuurlijk genieten in Rotterdam