ANBI

Stichting Rotterdam Natuurlijk! heeft de ANBI status. Dit betekent dat wij een algemeen nut beogende stichting zijn. Giften aan ons zijn aftrekbaar van de belasting.

Ons bankrekeningnummer is:

NL62 INGB 0675 7302 95 t.n.v. Stichting Rotterdam Natuurlijk

0
0