Schiekadeblok

Schiekadeblok

Wij hebben beroep aangetekend omdat wij menen dat het bestemmingsplan met oogkleppen op is opgemaakt. Een gebouw dat in 2050 niet aan de klimaatwet voldoet, waarvoor geen uitgebreide MER procedure in samenhang met de omgeving is uitgevoerd en waar geen participatie vanaf alle opties open is geweest, maar wel een schijn van vooringenomen besluitvorming over hangt.

Wij willen heel graag dat de hoogste bestuursrechter oordeelt over de door de gemeente gekozen werkwijze, zorgvuldigheid en afweging van belangen.

Alle details kun je zelf lezen in ons beroep waarover wij niet geheimzinnig doen en voor ieder die interesse heeft te lezen is.