Schiekadeblok

Schiekadeblok

Update 24 november 2023: Wij hebben een zienswijze ingediend op het verslag van STAB dat op verzoek van de Raad van State is opgesteld. Het verslag van STAB is een dikke stapel verslagen van gesprekken met allen belanghebbenden en rapporten. Onze zienswijze op dit verslag is hier in te zien. Tijdens de zitting (die naar wij mogen aannemen binnenkort zal plaatsvinden) zullen wij hier verder op ingaan.

 

Wij hebben beroep aangetekend omdat wij menen dat het bestemmingsplan met oogkleppen op is opgemaakt. Een gebouw dat in 2050 niet aan de klimaatwet voldoet, waarvoor geen uitgebreide MER procedure in samenhang met de omgeving is uitgevoerd en waar geen participatie vanaf alle opties open is geweest, maar wel een schijn van vooringenomen besluitvorming over hangt.

Wij willen heel graag dat de hoogste bestuursrechter oordeelt over de door de gemeente gekozen werkwijze, zorgvuldigheid en afweging van belangen.

Alle details kun je zelf lezen in ons beroep waarover wij niet geheimzinnig doen en voor ieder die interesse heeft te lezen is.