Green washing

De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven, maar de politiek is weerbarstig. De berichten die het college verspreidt via de persberichten bevatten regelmatig elementen van greenwashing, wat betekent dat de gemeente zich groener voordoet dan dat zij is. Wij houden de berichten in de gaten. Als er sprake is van green washing duiden we dat op deze pagina.

“Historische daling CO2 uitstoot!” schrijft een persbericht van het college op 8 december 2021. Elders op deze website kun vindt je het DCMR rapport waar deze quote op lijkt gebaseerd. De periode is echter zo gekozen dat door corona en een langdurige storing van de Riverstone kolencentrale de uitstoot is afgenomen. Na corona en met kolencentrale weer in bedrijf is de uitstoot ineens weer op het oude niveau. Bovendien zitten er zoveel onzekerheden is de prognoses dat je kunt stellen dat er nog helemaal GEEN resultaat is geboekt en er vrijwel geen uitzicht is op het halen van het doel voor 2030. Knap staaltje framen!

Reactie wethouder Arno Bonte:
Hij is het met u eens dat u van de gemeente transparante en zorgvuldige communicatie mag verwachten. Zijns inziens voldoet het persbericht van 8-12-2021 hier aan. Dit bericht verwijst naar de laatste DCMR-rapportage over de effecten van het Rotterdams Klimaatakkoord en andere maatregelen op de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren, inclusief een prognose van de effecten op de ontwikkeling van de CO2-uitstoot in de toekomst. Deze stukken zijn openbaar in te zien op de website van DCMR (www.dcmr.nl) en het raadisinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam (www.rotterdam.raadsinformatie.nl).

De DCMR-rapportage stelt dat de jarenlange stijging van CO2 is omgebogen naar een gestaag dalende trend. Een deel van de daling werd veroorzaakt door de effecten van de Corona-crisis, daardoor pakte de daling in 2020 fors hoger uit dan verwacht. Op basis van de doorrekening van de huidige klimaatdeals door DCMR in deze rapportage zet de dalende trend in de komende jaren door. De DCMR prognosticeert dat de Rotterdamse CO2-uitstoot in 2021 ten opzichte van 2017 met tenminste een miljoen ton zal zijn gedaald.

In het persbericht en in diverse interviews in de media stelt de wethouder ook vast dat we er nog niet zijn. Om de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990, moet Rotterdam 16,8 megaton minder uitstoten in 2030. Met alle maatregelen uit het Rotterdams Klimaatakkoord zal de uitstoot volgens de DCMR-prognose met 9,1 megaton dalen. Daarmee is de omslag naar de dalende CO2-trend  gemaakt, maar de transitie staat nog maar in het begin. De energietransitie is een grote opgave die een lange adem vraagt. De komende jaren zal de klimaatopgave om forse inspanningen blijven vragen. Van de stad, van de industrie, van de landelijke overheid en van Europa.

“21,5 ha groen erbij!” schrijft de gemeente op 18 januari 2022. Daarmee zou het collegedoel zijn gehaald. Heel jammer is dat niet duidelijk wordt hoe het college groen definieert en dat er ook groen verdwenen is tijdens deze collegeperiode, Rotterdam kapt nog steeds ontzettend veel bomen! Dat groen niet is gedefinieerd komt goed uit want 9,1ha groen dak wordt ook gewoon meegeteld. Dit zijn vaak “sedumdaken” die niets bijdragen aan de leefbaarheid of afkoeling van de omgeving. Hooguit water vasthouden na een regenbui. Een groen dak is van een heel andere categorie “groen” dan een bos of bomenpartij en andere gewassen in de volle grond. Omdat niet duidelijk is wat voor groen wel en niet wordt meegerekend en hoeveel groen er is verdwenen, is deze hele ambitie een holle spreekwoordelijke boom. Ook de Rotterdamse rekenkamer twijfelt aan deze uitleg. Wij zijn erg blij met dit onderzoak van de rekenkamer maar vinden eigenlijk dat Stadsontwikkeling deze kennis altijd paraat moet hebben als cruciale informatie voor duurzame ontwikkeling.