Verdieping

Hier is ruimte voor artikelen, rapporten en onze raad van experts. We onderzoeken in teams de verschillende invalshoeken die kunnen helpen om meer ruimte in Rotterdam te creeren voor natuur en water. Wil je helpen dan ben je van harte welkom! Stuur een mailtje naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.