Watertekorten

Naast een teveel aan water door zeespiegelstijging, extreme neerslag of grote hoeveelheden water die de rivieren ver buiten hun oevers doen treden, is er ook de verwachting dat er steeds vaker een tekort aan water is.

Het lijkt in Nederland, en in Rotterdam, nog onder controle, maar dat is niet het hele verhaal. Droogte, vaak in combinatie met hitte, is dodelijk voor de leefomgeving. De grond zakt, bomen en planten sterven, oogsten mislukken en de drinkwatervoorziening komt in gevaar. Droogte en hitte versterken elkaar waardoor er bij droogte, door afwezigheid van verdamping, steeds vaker ook extreme hitte voorkomt. Hitte is gevaarlijk, vaak zelfs dodelijk, voor ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Hoe droog het op ieder moment van het jaar in Nederland wordt door het KNMI gemonitord. Het waterpeil bij Lobith wordt gemonitord door Rijkswaterstaat. Deze twee samen bepalen de mate waarin in Nederland landelijk en lokaal draaiboeken voor het omgaan met tekorten worden gestart.

Californië als waarschuwing?
Aan de westkust van de VS, in Californië, is sprake van intens aanhoudende droogte. De gevolgen worden ook steeds extremer. Het bestuur lijkt er vooralsnog niet in te slagen goed beleid ten uitvoer te brengen en erg laat te zijn met het nemen van voorzorgsmaatregelen in de vorm van waterwerken en aansluitend gedrag van burgers en bedrijven. Mensen zijn zich niet of onvoldoende bewust van de levensbedreigende problemen waartoe een aanhoudend watertekort leidt.

Andrew Levinson heeft in 2019 een dynamisch artikel gepubliceerd waarin de water-situatie in de VS goed wordt geschetst. Een bericht op CNN van 15 mei 2022 (drie jaar alter dus) toont vervolgens hoe snel de realiteit de verwachting inhaalt. Het is nu alle hens aan dek in Californië. Wat kunnen wij hiervan leren? Zijn wij hierop voorbereid? Kunnen wij met minder water toe en benutten wij alle mogelijkheden om veel zoet water lang vast te houden?

En gaan wij in Rotterdam door met dempen van water en bouwen in groen en parken en ontnemen we onszelf de makkelijkste mogelijkheden om in te spelen op scenario’s van extreme droogte en hitte?