Projecten

Besluiten, beleidskeuzes en handelswijzen worden per project gedocumenteerd. Veel informatie komt via gesprekken met betrokken en ambtenaren, maar ook via WOB verzoeken komt informatie beschikbaar.

Bij elk project geven we aan of er rekening wordt gehouden met klimaat en milieu, ofwel of er meer getoetst is dan het wettelijk kader. Zo niet, dan kun je ervan uitgaan dat het project negatief bijdraagt aan het CO2 klimaat doel van de gemeente en negatieve gevolgen heeft voor de lokale biodiversiteit, hittestress, gezondheid en mogelijk waterveiligheid.

In sommige gevallen doen we een poging een generatie toets te doen. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling voor de twee volgende generaties? Een generatietoets is nog een noviteit en is in ontwikkeling, maar zeer essentieel om het toetsingskader een veel verdere horizon te geven, precies wat nodig is bij klimaat en milieu beleid. We kunnen alle hulp gebruiken! Heb je ervaring hiermee, help ons!