Waterveiligheid

Rotterdam ligt in een kwetsbare “delta”. Een groot deel van Rotterdam ligt onder zeeniveau en een deel van Rotterdam ligt onbeschermd buitendijks. Dat zijn voornamelijk de bestaande en oude havengebieden.

Henk Ovink is de Nederlandse watergazant en Rotterdammer. We hebben ook zijn uitspraak “Maak ruimte voor water en natuur en je maakt ruimte voor mensen” als ondertitel voor onze stichting genomen.

In twee video’s geeft hij inzicht in hoe belangrijk water is en hoe groot de uitdagingen zijn waar we voor staan. Het is aan het Rotterdamse bestuur om ook deze inzichten mee te nemen. Hoe wordt in Rotterdam ruimte aan het water gegeven? Hoe hebben gebiedsontwikkelingen hun langere termijn effect op de houdbaarheid van de regio?

We hebben als bestuur van de stichting, in gesprek met verschillende deskundigen van stadsontwikkeling, geen aanleiding gevonden dat waterveiligheid, zowel in het halen van het akkoord van Parijs (broeikasgassen) als het ruimte geven aan water door de onvermijdelijke gevolgen die nog gaan komen, ook bij 1.5 graad stijging, integraal uitgangspunt is bij gebiedsontwikkeling.

Dat de gemeente hier hardnekkig eigenwijs de andere kant op blijft kijken is ook de Nederlandse waterschappen een doorn in het oog.

Henk Ovink is de Nederlandse watergazant en reist de wereld over om onze kennis te delen en landen voor te bereiden op wat gaat komen. Hoe kan het dat hier in Rotterdam tot op heden niets van is terug te zien in gebiedsontwikkeling? Hier enkele van zijn informatieve verhalen.

De gemeente blijft plannen ontwikkelen voor bouwen in buitendijks gebied. De gemeente blijft ook plannen maken om havens te dempen en daarmee de ruimte voor het water juist te verkleinen. De gemeente laat het idee om binnenstedelijk te verdichten niet los en dit zijn de consequenties.

Er is een lichtpuntje: op 8 november 2022 neemt de gemeenteraad een motie aan van Partij van de Dieren waarin het risico op klimaatschade wordt erkend. Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie stemden tegen overigens. Dit lijkt een grote stap voor Rotterdam te kunnen worden.

Zeespiegel
In een serie die OPEN Rotterdam maakt wordt vanuit verschillende perspectieven de stand van zaken nu en in de nabije toekomst in beeld en woord gevat:
https://openrotterdam.nl/zeespiegels/

Op de website van de NASA kun je veel actuele informatie vinden over de huidige huidige en toekomstige stand van de zeespiegel. Zo lees je dat de VS zich kan opmaken voor een zeespiegel stijging van 30 centimeter in 2050. Als dat in Nederland ook in die orde van grootte gebeurt hebben de buitendijkse gebieden meerdere keren per jaar natte voeten.

Ook biedt de NASA een “sea level projection tool” waarmee je de zeespiegel op de wereldbol bij verschillende scenario’s kunt “zien”.