Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in Rotterdam is slecht. De dag- en jaargemiddelden zijn slecht, maar als je op een plek woont waar veel scheepvaart en/of verkeer is dan zijn de piekwaarden extreem slecht, en dat zien je niet in de gemiddelden terugkomen. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving vind je onder andere de normen die in de EU gelden en zie je ook dat de WHO vorig jaar de normen nog eens een flink stuk naar beneden heeft bijgesteld. Een aantal daarvan gaan tegelijk in met de omgevingswet, al is deze wederom uitgesteld. Ook op de website van Rijkswaterstaat kun je de grenswaarden terugvinden.

Het meten van de luchtkwaliteit is sterk in ontwikkeling. Zo is het nu mogelijk om zelf (als huishouden) ook metingen te verrichten en aan te sluiten op het netwerk. Op de website van het RIVM vind je hier meer uitleg over. Ook DCMR kan hierin behulpzaam zijn. Zodra je meedoet met je meter kun je hem zien in het dataportaal dat RIVM heeft opgezet.

Stadsontwikkeling is wettelijk verplicht rekening te houden met de luchtkwaliteit. Maar alleen de gemiddelden worden gerekend en de grenswaarden van de EU worden gehanteerd. De WHO hanteert echter veel scherpere grenswaarden. We