Participatie

Hier brengen we in beeld wat de gemeente doet om draagvlak te vinden en te creëren voor gebiedsontwikkeling. Het Verdrag van Aarhus verplicht de gemeente participatie te organiseren of te borgen vanaf het moment dat alle opties nog open zijn indien er milieueffecten worden verwacht. Verdichten met 50.000 woningen is een zeer grote ambitie en heeft potentieel zeer grote milieueffecten en gevolgen voor de leefbaarheid. Alle (deel)projecten dragen hieraan bij.

Rotterdammers en omwonenden weten heel goed wat zij nodig hebben in verwachten van hun buitenruimte. Wordt hier ook gebruik van gemaakt en rekening mee gehouden? We zetten de observaties op een rij.

De participatie bij plan Schiehaven Noord:
Bewoners waren enorm geschrokken door de plannen die zomaar uit de lucht kwamen vallen. Plannen voor een massieve 1200 woningen in buitendijks gebied waarvoor een derde van de Schiehaven moet worden gedempt. Water dat essentieel is voor de waterberging en onderdeel is of kan zijn van de waterwerken. Correspondentie tussen de omwonenden en de wethouder ging als volgt:

Brief 1
Antwoord 1
Brief 2
Antwoord 2

Zie voor meer informatie over Schiehaven Noord deze pagina.

Participatie Katendrecht en Wilhelminapier
In maart 2023 heeft het college B&W vragen beantwoord over participatie in het gebied Katendrecht en de Wilhelminapier. In de antwoorden, zie ook bijlage 1, lees je dat participatie voornamelijk in de categorie “meeweten” valt. Meeweten (is het een bestaand woord?) is informeren en dat is iets anders dan participeren = meedoen.

Ook hier wordt niet voldaan aan het Verdrag van Aarhus.