Actueel

De gedachte achter deze website is bijdragen aan kennis en transparantie. Onder de noemer “actueel” maken we transparant hoe de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid omzet in daden.

We hebben een wethouder Bouwen, wonen en energietransitie, die zich weinig tot niets aantrekt van adviezen en meningen van inwoners van tafel veegt. Stad-ontwikkelen lijkt vooral het economische stadsbelang (grondprijzen) en het belang van de bouwbedrijven te dienen. Dit straalt af op het voltallige college van B&W, die zoals ze zelf verklaren, “met één mond spreken”.

Als wij de vragen over CO2 uitstoot van de bouw, biodiversiteit, risico’s van verdichting, participatie etc beroepen de wethouder en het ambtenaren apparaat Stadsontwikkeling zich steeds op het wettelijk kader waaraan ze toetsen. Dat geldt zowel voor de planfase, wijzigen van bestemmingsplannen, toetsen van vergunningen en organiseren van participatie (alleen via bezwaren en zienswijzen).

Door deze werkwijze ontwikkelden zij samen een enorme blinde vlek. De bouwplannnen en -activiteiten van de afgelopen jaren staan haaks op de klimaat- en klimaatadaptatie doelen. Deze worden op geen enkele manier in de toetsing meegenomen omdat er in binnenstedelijk gebied geen regels en wetten zijn. Toetsing wordt niet gedaan en ontwikkelaars hoeven alleen op vrijwillige basis bij te dragen aan de doelen. Terwijl de rapporten over de noodzaak voor een radicaal andere beleidslijn t.a.v. de inrichting van de buitenruimte zich in snel tempo opstapelen.

Er bestaat (gelukkig) ook een wettelijk kader voor de beginselen van goed bestuur. Het heeft dus zin om de werkwijze van bestuurders en ambtenaren te documenteren en zichtbaar te maken. En dat is precies wat Rotterdam Natuurlijk (ook) gaat doen. Het is in het belang van de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van Rotterdam om bekende en zeer sturende kennis van wetenschappers zo snel mogelijk structureel op te nemen in toetsingskaders voor de inrichting van onze buitenruimte. Juist als ze nog niet wettelijk zijn vastgelegd.

Als jij informatie of je zorgen wilt delen met ons dan horen wij dat graag. Samen kunnen wij het bestuur en de ambtenaren weer op het spoor van behoorlijk bestuur zetten. Je kunt je mail sturen naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl.