Ons netwerk

We onderhouden relaties met deze organisaties. We hebben periodiek (informeel) overleg en delen relevante informatie die individuele en gezamenlijke doelen dienen.

Wil jouw organisatie met ons samenwerken laat dit dan weten.

  1. Stichting Groen Parkhaven
  2. Stadsontwikkeling Rotterdam
  3. Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier
  4. Rotterdams Weerwoord
  5. Raadsleden van verschillende partijen
  6. Historisch genootschap Roterodamum

Op de website van Stichting Groen Parkhaven staan veel organisaties die opkomen voor natuur en/of water in Rotterdam. Wie je ook steunt, je steunt doet ertoe!