Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit en waarom is het zo vreselijk belangrijk voor Rotterdam (en de wereld)?

De Universiteit van Wageningen heeft veel kennis over biodiversiteit en doet veel onderzoek. Biodiversiteit, en het belang om dit te beschermen en te herstellen waar mogelijk wordt uitgelegd in deze “longread” op hun website.

Natuur in stedelijk gebied wordt verwaarloosd
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft in maart 2022 een zorgelijk advies geschreven. Dat kun je op hun website lezen. Daarin staat (nog een keer) hoe slecht de natuur er in Nederland voorstaat. Niet alleen in de natuurgebieden (natura2000), maar ook daarbuiten, zoals in stedelijk gebied. In stedelijk gebied wordt geen belang gehecht aan natuur en wordt er vooral gesproken over de “gebruikskwaliteit” van een buitenruimte. “Natuurinclusief” is het woord dat steeds vaker wordt genoemd als oplossing, maar wanneer is een gebied “natuurinclusief”?

Als leidraad kunnen we nemen het advies “Recht op Groen” van de Rli (destijds nog Raad van Landelijk gebied) uit 2005. Rli heeft in 2005 uitvoering onderzoek gedaan naar de noodzakelijke verhouding groen en woningen in stedelijk gebied waarbij de biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid worden gewaarborgd: zij introduceren en adviseren een beleidsregel van 75m2 groen per woning in binnenstedelijk gebied en voor iedere woningen buiten het stedelijk gebied nog eens 72m2 tot 300m2, als minimum wel te verstaan. In twee delen kun je de hele onderbouwing teruglezen: deel 1 en deel 2.

Wij vragen ons af hoe gebiedsontwikkeling in Rotterdam deze beleidsregel heeft geïnterpreteerd als je kijkt de verhoudingen groen en woningen in “nieuwe” gebieden (veel nieuwbouw ná 2005) als Wijnhaveneiland, Katendrecht en Lloydkwartier. In het Lloydkwartier heeft stadsontwikkeling een berekening gemaakt: er is 9.5m2 groen per woning beschikbaar. Door de dichte bebouwing is dit niet meer te corrigeren. Een sterke verbetering kan nog wel worden bereikt door het Lloyd Multiplein te transformeren naar een park: het Lloydpark.

Als we kijken naar Rotterdam, of andere stedelijke gebieden, valt op dat er antwoorden worden gevonden onder de naam “Basiskwaliteit Natuur”. Wij steunen dit van harte en zullen met partijen in Rotterdam samenwerken om de basiskwaliteit voor elk gebied te definiëren en te realiseren. Het is wel noodzakelijk de bouwdrift in stedelijk gebied per direct te stoppen.