Onze standpunten

Wij baseren onze klimaat- en milieustandpunten op de laatste wetenschappelijke inzichten waarover een hoge mate van consensus is en stellen onze standpunten bij indien nieuwe inzichten aanleiding geven.

Voor gebiedsontwikkeling en inrichting van de buitenruimte van Rotterdam zijn natuur, water, welzijn en gezondheid voor mensen en dieren de uitgangspunten.

Hiervoor bestaan binnen de gemeente duidelijke toetsingskaders met omgevingswaarden op basis van het “Manifest Bouwen voor de natuur”. Daarnaast is er een basiskwaliteits-eis voor natuur per gebied van kracht. De toetsingskaders worden jaarlijks bijgewerkt op basis van adviezen van de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur en andere wetenschappelijk bronnen.

“Bouwen” gebeurt altijd natuurinclusief en wordt getoetst aan de hierboven genoemde punten. Slopen van gebouwen is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.

Woningbehoefte is goed en volledig in kaart gebracht en er wordt alleen nieuw gebouwd als het niet meer mogelijk is aan de behoefte te voldoen door te herverdelen en te hergebruiken binnen bestaande (lege en/of ongebruikte) gebouwen.

Burgers hebben directe invloed op ontwikkelingen in de buitenruimte in hun wijk. Dit kan via grassroots participatie en de wijkraden.

Wij pakken een actieve rol in het bereiken van samenwerking tussen overheid, burger en wetenschap inzake deze zes genoemde standpunten.