Greenwashing Weena 70

Greenwashing Weena 70

Op 17 mei 2024 stuurde stichting Rotterdam Natuurlijk! een brief aan de gemeenteraad en het college over greenwashing in het ambitiedocument voor Weena 70. In de brief wordt verwezen naar een zienswijze op de omgevingsvisie van 8 september 2021.

De gemeente hanteert vaker greenwashing tactieken bij het presenteren van plannen. Zodra er claims worden gedaan over duurzaamheid, natuur of het verbeteren van de leefomgeving is dit vrijwel altijd greenwashing. Er ontbreken in Rotterdam toetsbare doelen en monitorindicatoren voor het waarmaken van deze claims. Bovendien ontbreekt een juridisch kader voor initiatiefnemers waardoor de gemeente niets kan afdwingen. De gemeenteraad is zich hiervan bewust maar grijpt tot op heden niet in.