Persbericht: Almachtige Overheid

Persbericht: Almachtige Overheid

In dit persbericht leest u de in Rotterdam breed gedragen reactie op de publicatie op 24 april 2024 in het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur.

U kunt het gisteren door ons uitgegeven persbericht over het misleiden van bewoners en raadsleden in dezelfde context plaatsen.