Menselijke Slinger in De Esch

Menselijke Slinger in De Esch

Foto via Komoot, door Danyell.

Stichting Rotterdam Natuurlijk! steunt vanzelfsprekend alle initiatieven in de stad die zich inzetten voor behoud en uitbreiding van ruimte voor natuur en water in de stad. De nieuwe omgevingsvisie die momenteel ter inzage ligt (zie pagina “omgevingsvisie“) maakt het verwoesten van schaarse en cruciale natuur ten behoeve van een brug en andere bouwwerken mogelijk in De Esch, zo is ook te lezen in dit bresbericht. Wij roepen op mee te doen aan deze menselijke slinger en een sterk signaal af te geven aan de politiek!

Nederlandse versie:

De Esch, een prachtig onaangeroerd stukje groen in Rotterdam, wordt bedreigd door een brug.❌ Wat ten koste zal gaan van de al zeldzame natuur in Rotterdam.🐝

Daarom komen we op 9 juli samen om een menselijke slinger te vormen.🤝

We gaan staan op het pad tot waar de Esch afgegraven zal worden, indien het plan van dit college doorgedrukt wordt. Dit is ook de perfecte gelegenheid om meer te weten te komen over de plannen en wat we er tegen kunnen doen.

Doe mee, en neem zoveel mogelijk mensen mee!✨ #RedDeEsch

 

Engelse versie:

The Esch, a beautifully untouched green area in Rotterdam, is being threatened by a bridge, ❌ which will come at the expense of the already scarce nature in Rotterdam.🐝

 

That is why we are gathering on July 9th to form a human chain. 🤝

We will stand on the path where the Esch will be excavated if the plan of this administration is pushed through. This is also the perfect opportunity to learn more about the plans and what we can do together to oppose them.

Join us and bring as many people as possible!✨ #RedDeEsch

 

Met strijdbare groet,

Marjolein, Lisa, Jaap, Joeri & Ilse