Wethouder naar Wenen!

Wethouder naar Wenen!

Dinsdag 28 maart 2023 brengen de commissieleden Bouwen, Wonen en Buitenruimte samen met de wethouder een bezoek aan Wenen om te leren over hun visie op en aanpak van het woonbeleid. Inspiratie opdoen in Wenen is niet alleen zinvol voor het woonbeleid, Wenen heeft het woonbeleid integraal opgenomen in het programma dat zij noemen Smart Climate City Strategy. Wonen, de kwaliteit van de leefomgeving en de volhoudbaarheid voor onze kinderen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In Rotterdam hebben wij Rotterdams Weerwoord en Resilient Rotterdam. Mooie initiatieven waar ongetwijfeld goede dingen gebeuren, maar helaas vooral op papier. Waar is de visie? Waar zijn de toetsbare concrete doelen? De samenhang tussen wonen en de leefomgeving? Als de overheid zelf de hoofdkoers niet radicaal verandert en toetsbare doelen gaat hanteren (wat doet Wenen?) is het activeren van burgers niet meer dan kruimelwerk, hoe goed bedoeld ook.

Wij hopen dat de commissieleden doortastende vragen stellen aan de Weense ambtenaren, bestuurders en inwoners en dat ze diezelfde vragen in Rotterdam herhalen. Hoe zijn de toetsbare doelen tot stand gekomen? Hoe wordt gemonitord? Hoe worden de inwoners betrokken en hun kennis meegenomen? Hoe wordt de wetenschap geborgd?

Wij wensen de commissieleden en de wethouder veel nieuwe inzichten en inspiratie toe die tot handelen oproept!

Misschien kan de raad meeliften op de ontwikkelingen in hoogbouw? Blijkt hoogbouw toch geen oplossing voor ook maar enig probleem? Maar wel grote nieuwe uitdagingen te introduceren?

En wie weet wil de wethouder na het spreken van zoveel Weense inwoners (hoe noem je die eigenlijk?) ook uitgebreid met Rotterdammers en Stichting Rotterdam Natuurlijk! spreken. Onze deur staat open.