Oproep drie aan het stadhuis

Oproep drie aan het stadhuis

Op 2 november, de dag van de uitspraak van de Raad van State over het project Porthos, de bouwvrijstelling en het bestemmingsplan Tweebosbuurt, stuurden wij de derde oproep voor een jaar bezinning naar de raad en het college van Rotterdam.

Het bestuur draagt een groeiende aansprakelijkheid voor deze dwalingen die veel gemeenschapsgeld kosten en zeer schadelijk zijn voor onze natuur en leefomgeving. De urgentie voor daadwerkelijke (in plaats van juridische) oplossingen wordt nijpend en daarmee de plichten van het bevoegd gezag en de democratisch gekozen raadsleden.