Balans tussen overheid en burger zoek?

Balans tussen overheid en burger zoek?

Minister De Jonge kondigt maatregelen aan om procedures in te korten. De ontwikkelaars zijn blij, maar deze maatregelen maken duidelijk hoe zeer de politiek met de rug naar de burger staat.

We nodigen de minister uit om het essay van Frans Soeterbroek ‘De burger volwaardig aan tafel’ te lezen en dan nog eens na te denken over niet alleen de effecten van dergelijke maatregelen op onze democratie, maar ook op de lange termijn kwaliteit van besluitvorming over onze uiterst waardevolle en gezonde leefomgeving, met name in de steden. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgers in Nederland is van doorslaggevend belang voor onze volhoudbaarheid. Op deze betrokkenheid en verantwoordelijkheid hakt onze minister harteloos in zo lijkt het.