Kennismaking met Wethouder Simons

Kennismaking met Wethouder Simons

Op donderdag 9 februari heeft het bestuur van Stichting Rotterdam Natuurlijk! kennisgemaakt met Wethouder Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur (wijken en kleine kernen).

We hebben gesproken over zorgvuldigheid van bestuur, toetsbare doelen en criteria voor de leefomgeving en de complexiteit van het afwegen van de vele belangen in de stad.

Waar het gesprek begon met de open deur ‘Rotterdammers hebben meer huizen (voor hun kinderen) nodig’, eindigen we veel genuanceerder: de punten over wetenschap, volhoudbaarheid en vigerende (bestaande) wet- en regelgeving die Stichting Rotterdam Natuurlijk! inbrengt zijn relevant en zullen worden besproken met wethouder Zeegers, wethouder van Klimaat, Bouwen en Wonen.

We hebben laten zien dat we betrokken, zorgvuldig en vasthoudend zijn; en we hebben afgesproken samen na te denken over een vervolg op deze kennismaking.