Hoogste kwaliteit besluitvorming

Laten we de bestuurders de oogkleppen afnemen

Laten we als de bewoners voor wie deze stad bedoeld is, de bestuurders en de gemeenteraad de oogkleppen afnemen.

Er moet ruimte zijn voor inspraak en transparantie. Natuurlijk moet er worden voldaan aan een groeiende vraag naar betaalbare woonruimte, maar waarom zou daarvoor hoge kwaliteit bestaande woningbouw moeten wijken of in de verdrukking moeten komen? In plaats van al jaren van tevoren beklonken deals tussen de ontwikkelaars van de stad en de ontwikkelaars in het bedrijfsleven, hebben we recht op de hoogst mogelijke kwaliteit van besluitvorming. Waarin al vroegtijdig echte ruimte is voor ons om onze zorgen te uiten, onze eigen inzichten te delen en de meest courante wetenschappelijke inzichten in te brengen, als het ambtelijk apparaat dat onverhoopt nalaat. Onze stad is van ons samen.

Samen voor een gezond Rotterdam!

Oog voor elkaar en wetenschappelijke inzichten en samen toetsbare doelen en criteria opstellen, ook voor de lange termijn.

Kwaliteit, volhoudbaarheid en gezondheid zijn de uitgangspunten voor onze leefomgeving.