Maak bezwaar tegen WOZ

Maak bezwaar tegen WOZ

Maak bezwaar tegen de WOZ-beschikking die je hebt ontvangen! Dat scheelt niet alleen veel belasting die wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je huis, maar kan ook een sterk signaal naar de gemeente zijn om je ongenoegen te uiten over de matig tot slechte leefomgeving waarin wij leven en de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die hierdoor sterk toenemen. Als we dit in grote getale doen is dit signaal door het bestuur niet te missen omdat de relatie tussen de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving, én de begroting op het stadhuis heel concreet wordt.

Ook als je huurt kun je dit doen en heb je profijt door minder belasting te betalen. Ook kan je huurprijs een WOZ component hebben.

In de beschikking staat hoe je bezwaar kunt indienen. Maar je kunt ook heel goed gebruik maken van een dienst als www.eerlijkewoz.nl. Als je hier je gegevens invult zie je direct wat de eerlijke WOZ waarde is en dienen zij het bezwaar ook in indien je ze machtigt (met een digitale handtekening). Makkelijk en effectief.

Maak gebruik van de mogelijkheid om extra motivatie toe te voegen voor je bezwaar en neem niet alleen details over de kwaliteit van je huis zelf mee, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving (indien van toepassing):

  • Veel geluidhinder (verkeer, trein, vliegtuigen, industrie, scheepvaart, mensen);
  • Veel hittestress in de zomer;
  • Slechte luchtkwaliteit;
  • Drukte en verder toenemende drukte door ‘stedelijke verdichting’;
  • Aantoonbare afname kwaliteit leefomgeving door verdichting: schaduw, hitte, minder water, minder groen, meer geluid, etc;
  • Tekort aan groen (richtlijn van 75m2 per woning wordt niet gehaald);
  • Buitendijks: verwachte klimaatschade op veel locaties per woning per jaar is richting 2050: €5.000,-;
  • Ontbreken van klimaatmaatregelen: verwachtte wateroverlast en schade bij extreme regenbuien.

Voor indicaties voor te verwachte klimaatschade in jouw omgeving kun je verwijzen naar klimaatschadeschatter en overstromingskaarten van Deltares.

De berekende omgevingswaarden (luchtkwaliteit etc) in jouw straat en buurt kun je vinden op check je plek. Een kaart van DCMR over de waarden voor geluidhinder zegt ook veel over jouw situatie. Bedenk bij het bekijken van deze kaart dat geluidhinder boven 50dB volgens RIVM leidt tot aantoonbare gezondheidsschade. Alle paars gekleurde gebouwen ervaren geluidhinder die wettelijk niet is toegestaan bij een woonfunctie. Hier is de gemeente ernstig verwijtbaar handelen toe te dichten zolang de situatie voortduurt: noem dit in je bezwaar indien je hier woont.

Maak bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking. Heb je vragen? Help elkaar, je buren, je familie en je vrienden.

En vergeet niet dit bericht de hele stad door te sturen! Als een zwaarwegend signaal aan het stadsbestuur dat de WOZ een spiegel is voor de (toekomstige) kwaliteit van onze leefomgeving.