Parkhaven010

Dit project heeft een “eigen” stichting, die strijdvaardig strijd voor het behoud van dit historisch stuk groen voor de biodiversiteit, relatieve rust in het gebied, historische waarden en natuurlijk de ruimte zelf voor water en natuur (en daarmee voor de mensen).

https://sites.google.com/view/stichtinggroenparkhaven

Dit plan is ontstaan door samenwerking tussen de ontwikkelaar en stadsontwikkeling (vanaf 2017 bestaat dit plan al). Samenwerking tussen ontwikkelaars en stadsontwikkeling gebeurt vaker; Stadsontwikkeling stuurt zelfs geregeld facturen voor geleverde diensten. Of dit wenselijk is, is een ethische vraag. Stadsontwikkeling is namelijk ook controleur en handhaver.

Unsolicited Proposal en EU recht:
Laatste bericht van de wethouder

Stichting Rotterdam Natuurlijk! stuurt twee zienswijzen in. Ons antwoord op het ontwerp bestemmingsplan Parkhaven010 en het ontwerpbesluit verhogen van de geluidsnormen hebben we online gezet.

Beide zienswijzen appelleren aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Het scheidende college en de directie van de ambtelijke diensten lijken niet in te zien dat hun handelen resulteert in enorme schade aan het vertrouwen in de overheid en tegelijkertijd alle klimaat, milieu en welzijn doelen waar de stad voor staat steeds verder uit beeld raken.

De Rotterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren heeft in februari raadsvragen gesteld naar aanleiding van een brief van de provincie waaruit blijkt dat bouwen op deze locatie is strijd is met provinciaal beleid. Wie heeft er toch belang bij dat dit plan nog steeds op tafel ligt?
https://rotterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/raadsvragen-plannen-parkhaven-in-strijd-met-provinciaal-beleid