Ruimte voor water en natuur

Laten we in de stad ruimte maken voor een gezonde natuur en biodiversiteit

Niet alleen als bijproduct van nieuwbouw, aan gevels en op daken, maar ook waar kinderen met laarzen aan in kunnen staan en waar we het op onze fiets kunnen opsnuiven.

Ruimte, ook, voor het water van extreme buien en de stijgende zeespiegel, waarmee we de komende decennia zullen moeten leven.

Hoe meer water we met steeds meer (super-)hoogbouw op een beperkt aantal vierkante meters, in de bodem verdrukken, des te groter overlast we er van zullen ondervinden op piekmomenten en des te kleiner het aantal bloemen, planten en bomen dat in staat is bij die extremen in de stad te overleven.