Bijdragen als bestuurslid?

Bijdragen als bestuurslid?

Stichting Rotterdam Natuurlijk! is al sinds februari 2022 betrokken bij zaken op het Stadhuis en in de wijken die de leefomgeving en burgermacht raken. Om onze functie als verbinder, kennisbank en katalysator van verandering verder te versterken zoeken wij drie mensen die in ons bestuur willen plaatsnemen. Wij onderhouden contacten met raadsleden, bestuurders, ambtenaren, deskundigen en vele burgers en burgerorganisaties. In dit dynamische speelveld kom ook jij terecht.

Om bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting is het essentieel dat je met je hart gelooft dat Rotterdammers een veel betere leefomgeving verdienen dan nu het geval is en dat de samenwerking tussen burgers en de overheid sterk moet verbeteren. Voel jij je verbonden met deze overtuigingen en wil je jouw vaardigheden en netwerk inzetten voor de stichting, wij zijn specifiek op zoek naar bestuursleden in de rol van secretaris, fondsenwerving en communicatie. We vergaderen 12 keer per jaar en de overige tijdsbesteding is in overleg. De functie in onbezoldigd.

Maar als je andere vaardigheden hebt waarvan je denkt dat ze aan onze doelstellingen kunnen bijdragen, stuur dan ook een e-mail naar: bestuur@rotterdamnatuurlijk.nl.