Brandbrief Omgevingsvisie

Brandbrief Omgevingsvisie

Op vrijdag 24 november 2023 hebben alle gemeenteraadsleden een brandbrief ontvangen, waarin meerdere (burger)bewegingen het vertrouwen in het huidige participatieproces opzeggen. In de brandbrief wijzen zij de bewindslieden op het belang van zorgvuldige participatie en geven aan dat deze ondermaats is bij de Omgevingsvisie Oostflank. De brief is ondertekend door ruim 30 collectieven, zoals Actieoverleg Oeververbinding, A.T.V. Kweeklust, Milieudefensie Rotterdam en Stichting Rotterdam Natuurlijk! De omgevingsvisie is de hoofdzaak maar het gebrek aan √©chte participatie wordt bij het “doordrukken” van vele bestemmingsplannen gevoeld.

In de brandbrief (hier te downloaden) doen burgers en experts een dringend beroep op de gemeenteraad om het participatieproces te verbeteren, omdat zij in de huidige vorm niet langer willen deelnemen. Ook is de brief ondertekend door een aantal politieke partijen als steunbetuiging.

Bericht in Algemeen Dagblad en bericht in Dagblad010.