Bijeenkomst Schiehaven Noord

Op 22 maart werd in het Maaspodium door het projectteam van stadsontwikkeling een informatieavond georganiseerd. De opkomst was hoog, niet iedereen kon zitten.

Het projectteam gaf een presentatie waarin feitelijk niets was gewijzigd in het plan. Plan B (met demping en maximaal aantal woningen) is nog steeds het uitgangspunt, terwijl plan A (minder woningen en geen demping) als voorkeur naar de wethouder was gepresenteerd.

Er waren veel kritische vragen waarvan de meeste duiden op een behoefte aan inzicht: “waarom zoveel woningen in een al heel vol en druk gebied?” en “waarom de cultuurhistorische waarden van het gebied zo beschadigen?”. “Waar moeten al deze mensen buiten sporten en verblijven?”. Het antwoord was steevast: “er is een enorme bouwopgave”. Zie elders op deze pagina hoe eenzijdig deze motivatie is voor ingrijpende plannen als deze. Ook werd er veel gevraagd naar de procedure en toetsing van alle aannames. “welke stresstests zijn er gedaan? mobiliteit, riool, wind, buitenruimte, stikstof, CO2” en “is er onderzocht of de leidingen kunnen worden verlegd of gebundeld?”

Toezegging Stadsontwikkeling
Het projectteam heeft toegezegd om in een klankbordgroep het plan in meer details te willen bespreken. Dit zou dan de plek moeten zijn waar alle vragen worden beantwoord. Daarnaast heeft het projectteam toegezegd om stress tests te gaan doen. Omwonenden zullen een lijst aandragen. Het is ook toegezegd dat deze tests én de resultaten nog voor het afmaken van het stedenbouwkundig plan zullen worden gedaan, zodat de resultaten in het plan worden meegewogen.

Bijdrage stichting Rotterdam Natuurlijk!
Aan het begin van de avond heeft de voorzitter van stichting Rotterdam Natuurlijk! een korte voordracht gehouden om het plan in bredere context te plaatsen. Je kunt een afschrift van deze voordracht nalezen in dit document.

Petitie voor stadspark Lloydpark
Tenslotte is er door omwonenden een petitie gestart voor een stadspark op de plek van het huidige Multiplein. Dit zal binnenkort worden aangevuld met een burgerinitiatief. Verspreid het woord en laat je invloed gelden! Kijk hiervoor op www.lloydpark.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.