Verkiezingen

Een subcommissie van de Vereninging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL) heeft inmiddels veel contact met raadsleden over onder meer de omgevingsvisie. Nu het verkiezingstijd is heeft de subcommissie raadsleden gevraagd naar hun standpunt over gebiedsontwikkeling in Rotterdam. We hebben daarin ook specifiek gevraagd naar de plannen van Stadsontwikkeling voor Schiehaven Noord.

Dit is de brief die VBBL heeft gestuurd.

We zullen de antwoorden op deze pagina publiceren. Dit kan je helpen een stemkeuze te maken.

We hebben tot op heden van drie partijen een reactie ontvangen: Leefbaar Rotterdam, Partij voor de Dieren en Christen Unie. CDA, Groenlinks en VOLT hebben we gesproken, maar zij hebben geen inhoudelijk standpunt ingenomen. VVD, DENK en D66 hebben helemaal niet gereageerd, ook niet na herhaaldelijk herinneren.

Op basis van de antwoorden heeft de subcommissie een brief voor omwonenden en belanghebbenden geschreven. Deze brief kan je helpen om een keuze te maken in het stemhokje.