Burgerinitiatief Lloydpark aangeboden

Burgerinitiatief Lloydpark aangeboden

Tijdens de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op woensdag 14 september 2022, hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Lloydpark de ruim 200 “natte” handtekeningen aan de voorzitter overhandigd.

Dit bleek de primeur te zijn, ofwel het eerste burgerinitiatief!

Diederik van der Mast heeft een motivatie bij dit burgerinitiatief ingesproken. Een transcript van de tekst is te downloaden via deze link. De vragen van de commissieleden waren inhoudelijk sterk en doelgericht. Het lijkt erop dat de commissieleden zich terdege beseffen dat de lage kwaliteit van de besluiten over de fysieke buitenruimte in Rotterdam niet langer acceptabel is en toekomstige generaties met onoplosbare opgaven opzadelt.

Het is te hopen dat dit snel leidt tot het afkeuren van verdere verdichting, postzegel bestemmingsplannen, exotische (UOV) procedures, afbreken van gebouwen en toestaan van materiaal- en energie-intensieve bouwvormen.

Waarvoor dan in de plaats komt: water en natuur in de fysieke ruimte en wetenschap en samenwerking in de (creatieve) politieke ruimte.

Je kunt de vergadering terugkijken via deze link. Het inspreken begint na een half uur.

Ruimte voor natuur en de mensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.