Milieudefensie: Klimaat genegeerd door grote bedrijven.

Milieudefensie: Klimaat genegeerd door grote bedrijven.

Op 5 juli 2022 publiceert Milieudefensie de klimaatcrisis-index voor 29 onderzochte (en aangeschreven) grote bedrijven. Geen van de bedrijven scoort een voldoende. Sterker nog, de meerderheid doet net alsof er geen klimaatrisico’s zijn.

Wij vragen ons af hoe Rotterdam het eraf brengt. En dan met name voor de fysieke buitenruimte waar ook de bebouwde omgeving onder valt.

  1. Hoe draagt dempen van havenbekkens bij aan het reduceren van CO2 uitstoot? En NO2 uitstoot? En verlagen van de hittestress?
  2. Hoe draagt stedelijke verdichting bij aan het reduceren van CO2 uitstoot? En NO2 uitstoot? En van het verlagen van de hittestress?
  3. Hoe draagt hoogbouw bij aan het reduceren van CO2 uitstoot? En NO2 uitstoot? En het verlagen van de hittestress?
  4. Hoe draagt slopen voor nieuwbouw bij aan het reduceren van CO2 uitstoot? En NO2 uitstoot? En het verlagen van de hittestress?
  5. Hoe lang gaan de huizen en gebouwen mee die buitendijks worden gebouwd?
  6. Hoeveel woningen bouwt Rotterdam nú die in 2050 nog voldoen aan eis “volledig energie neutraal”?
  7. Hoe ver is Rotterdam met het streven (Nota Ruimte uit 2004) om 75m2 groen per woning binnen 500m in de hele gemeente te realiseren?
  8. Hoe lang loopt het Rotterdamse college nog weg voor de verantwoordelijkheid om de leefomgeving in Rotterdam binnen alle huidige én toekomstige normen te houden?

Leave a Reply

Your email address will not be published.