Oproep aan college in NRC

Afgelopen zaterdag stond er een artikel van de hand van onze voorzitter in het NRC. Hierin een duidelijk oproep aan het nieuwe college om veel meer samen te gaan werken met de inwoners van Rotterdam.

Oogkleppen af en alle klimaat- en natuurkennis weegt mee in nieuw concreet beleid voor de buitenruimte. Samen met de Rotterdammers: het is sneller, resulteert in hogere kwaliteit van besluiten én is goed voor het onderlinge vertrouwen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.