Arbeidsmigratie

Op 9 mei publiceerde de arbeidsinspectie het jaarverslag over 2021. Daarin uit de inspectie zorgen over de gevolgen van de enorme arbeidsmigratie naar Nederland vanuit EU landen, maar ook steeds meer van ver daarbuiten.

Deze ontwikkeling heeft allerlei vervelende gevolgen, zowel als onderdeel van de EU (en de ambitie om samen tot een duurzame arbeidsmarkt te komen) als in Nederland. Ze spreekt de inspectie van het “verdienmodel” van arbeidsmigratie, dat zich kenmerkt door arbeid te benaderen als bulkgoed.

de maatschappelijke opgaven en kosten die zijn verbonden aan arbeidsmigratie komen niet tot uitdrukking in de kosten/baten afweging van uitzendbureaus/werkgevers

Daarnaast concludeert de inspectie dat “de maatschappelijke opgaven en kosten die zijn verbonden aan migratie niet tot uitdrukking komen in de kosten/baten afweging van uitzendbureaus/werkgevers.”

Eenzelfde conclusie kun je trekken bij het enorme aantal buitenlandse studenten dat een Universiteit nodig heeft om als “business case” voldoende middelen te genereren om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op peil te houden. Ook hier is de vraag wat de enorme toeloop van buitenlandse studenten betekent voor onze maatschappij.

Zonder arbeidsmigratie zou de bevolking in Nederland krimpen. Dat zou veel maatschappelijke problemen, zoals volkshuisvesting en stikstofproblematiek, een flink stuk beheersbaarder maken.

Bevolkingsgroei is niet perse iets dat je overkomt, je kunt er beleid op maken

Echter, onze regering zet al decennia lang in op maximale economische groei, en dat betekent altijd maar meer, meer, meer. Meer mensen, meer geld, meer consumptie, meer arbeid, meer mensen… Hoe lang willen we hier mee door gaan? Of beter, hoe lang kunnen we hier mee door gaan? VNO-NCW heeft al gereageerd op dit jaarverslag door te stellen dat we “niet zonder arbeidsmigratie kunnen vanwege de schade voor onze economie”. Er heerst een hardnekkige overtuiging dat economische groei to in het eindeloze door kan gaan. Natuur? Broeikasgassen? Grondstoffen? Vervuiling? Ruimte?

De suggestie die de inspectie doet is om bevolkingsgroei niet als iets te zien dat “ons overkomt”, maar als iets waar je beleid op kunt maken, in samenhang met maatschappelijke wensen en vraagstukken. Het afremmen of stoppen van bevolkingsgroei is een legitiem middel om natuur en klimaatdoelen haalbaar te maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.