Schiehaven Noord

De gemeente heeft in juni 2021 een plan voor Schiehaven Noord gepresenteerd aan omwonenden. Deze presentatie was voor de omwonenden aanmatigend, definitief en zonder betrokkenheid in de ontwikkeling. De impact van de plannen is enorm: Eenderde van de Schiehaven gedempt, 1000 nieuwe woningen, veel meer verkeer en veel minder buitenruimte, ook minder sportgelegenheid, om maar een paar gevolgen te noemen. Bovendien is dit plan nogal een verschil met de beschrijving van het gebied en de samenhang in het vigerende bestemmingsplan. Ook bleek, via een WOB verzoek, dat er een plan was uitgewerkt zonder demping, en dat het projectteam dit plan prefereerde, maar dat de wethouder zonder uitleg voor het plan mét demping koos.

Deze presentatie heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van stichting Rotterdam Natuurlijk!. Dit plan staat namelijk niet op zichzelf. In heel Rotterdam worden gebieden verdicht zonder rekening te houden met de volgende generaties. Onder het mom “woningbouwopgave” worden de grondprijzen tegen de hoogste prijs aan ontwikkelaars verkocht die er vervolgens zonder al te veel regels heel lekker hoog en veel op mogen bouwen.

Rondleiding op Segways

Wat er niet goed is aan dit plan heeft een groep bewoners laten zien aan de nieuwe raadsleden.

Hierop hebben de raadsleden een brief aan de wethouder gestuurd. Het is duidelijk dat veel raadsleden vinden dat de wethouder wel heel veel ruimte pakt in zijn handelen, zonder ook maar iets te delen met de raadsleden.

Groen in het Lloydkwartier

Stadsontwikkeling heeft een berekening gemaakt van het aantal vierkantenmeters groen in het Lloydkwartier. Zoals je hieronder kunt zien is de liniaal redelijk ruim gebruikt. Ook gras, verharde sportveldjes en cosmetisch groen telt mee. Samen komt dit uit op:

  • Lloydpier circa 1.928 m2 en 236 m2 collectieve binnentuin
  • Entree van het gebied circa 10.188 m2
  • Müllerpier circa 3.627 m2
Groen in het Lloydkwartier

Samen telt dat op tot circa 15.979 m2. Als je dat deelt door het aantal woningen van circa 1.700 (dat is inclusief de nieuwbouw waarvan de bouw al is gestart) komen we uit op nog geen 9.5 m2 per woning. Het Rijk hanteert al sinds 2004 een richtlijn van minimaal 75 m2 groen per woning voor stedelijk gebied. Te realiseren door de provincies en gemeenten. Hoe verklaart Stadsontwikkeling dit enorme verschil? Het overgrote deel van de wijk is gebouwd of gerenoveerd na 2004. En hoe kunnen er dan 1.000 woningen op Schiehaven Noord worden toegevoegd zonder enige concrete cijfers over groen?

Lloydpark

Bewoners zijn een burgerinitiatief voor een park, gedoopt Lloydpark, gestart. Dit park zorgt voor meer balans in de verhouding woningen en groen, ook voor Schiemond en Coolhaveneiland, eigenlijk heel Delfshaven.

Hiervoor halen zij “natte handtekeningen” op die zij gaan aanbieden bij de commissie Fysiek tijdens een inspreekmoment.

Tegelijk loopt er een online petitie voor hetzelfde park. Samen moet dit een tegenwicht bieden aan de roekeloze bouwdrift van de gemeente.

Er is veel meer noodzaak voor groen dan voor steen in Rotterdam!

Ruimte voor natuur en de mensen.

Ben je het hiermee eens? Teken de petitie en stuur een e-mail naar ja@rotterdamnatuurlijk.nl, dan sturen we je een formulier voor handtekeningen.

Klankbordgroep

Stadsontwikkeling heeft heel veel weerstand van omwonenden ontvangen op dit plan. Ook vanuit de raad inmiddels. Desondanks blijft stadsontwikkeling volharden en heeft het een klankbordgroep samengesteld die weliswaar mag meepraten, maar geen enkele invloed meer heeft op de bouwmassa, bouwhoogte en het dempen van de Schiehaven. Dit is de “ultieme” vorm van participatie anno 2022 aldus de projectleider van stadsontwikkeling.

We mogen toch ernstig hopen dat deze vorm van participatie heel snel stopt.

CO2 uitstoot van demping

We hebben de projectleider gevraagd om een berekening te maken voor de CO2 uitstoot die het dempen van de Schiehaven met zich meebrengt. Er moet immers heel veel zand worden gewonnen, getransporteerd en gestort met behulp van zware schepen die fossiele brandstof gebruiken. Deze CO2 uitstoot wordt opgeteld bij de CO2 uitstoot van de bouwactiviteiten om tot een netto milieu prestatie van het project te komen (rekening houdend met het te realiseren vloeroppervlak). Zodra de berekening in ons bezit is plaatsen wij dit op deze pagina.