Rekenkamer Rotterdam brengt groen in kaart

De Rekenkamer van Rotterdam vindt dat het nodig is om meer zicht te hebben op de hoeveelheid groen in de Rotterdams publieke buitenruimte en start een onderzoek, mogelijk geïnspireerd door de Rekenkamer van Amsterdam.

Dit is goed nieuws, want met de resultaten kunnen we leren op welke plaatsen de 75m2 groen per woningen wordt gehaald die het Rijk al sinds 2005 als advies norm hanteert voor stedelijk gebied. Onze inschatting is dat zelfs veel nieuwbouwwijken deze norm niet halen.

Ook de kwaliteit van het groen (is een (sedum) groen dak als groen mee te rekenen bijvoorbeeld) en de waardering van de inwoners worden meegenomen in het onderzoek, net als in het onderzoek dat de Rekenkamer van Amsterdam deed.

Hopelijk kunnen we hier snel de eerste resultaten van zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.