Reflectie voor nieuwe raadsleden

Op 8 juni 2022 stuurden wij onderstaande reflecterende brief aan de gemeenteraad:

Daarbij zaten de volgende bijlagen:
De reflecterende brief
Antwoorden klimaatvragen The One Blaak
Antwoorden klimaatvragen Dempen Rijnhaven
Ontwerpbesluit verhogen norm geluidhinder Parkhaven010

Beste Raadsleden,

Op de dag dat het college zich aan het publiek presenteert wil ik, namens Stichting Rotterdam Natuurlijk! graag een reflectie op Stadsontwikkeling met jullie delen, te lezen in het document met de titel “Reflectie vier SO projecten def.pdf”. De andere documenten zijn bijlagen waarnaar wordt verwezen.

Wij hadden dit graag eerder willen doen, maar wij ontvingen de meeste antwoorden op de vragen die wij stelden pas afgelopen vrijdag. Wij hopen dat deze reflectie behulpzaam is bij het uitvoeren van jullie taken als raadslid, met name de commissieleden Fysiek. Wij wensen jullie veel succes, wijsheid en plezier! Wij zijn altijd beschikbaar voor ruggenspraak en reflectie.

Een afschrift van deze reflectie wordt rondgestuurd naar geïnteresseerden en belanghebbenden en zal o.a. op de website van Stichting Rotterdam Natuurlijk! worden gepubliceerd.

Wij zien met belangstelling een reactie tegemoet.

Vriendelijke groeten,

Diederik van der Mast
Colle van Stegeren
Pieter Cusell

Leave a Reply

Your email address will not be published.