Stemadvies 16 maart

De verkiezingen zijn belangrijk voor de toekomst van stadsontwikkeling in Rotterdam. Een subcommissie van de Vereninging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL) heeft raadsleden gevraagd naar hun standpunt over gebiedsontwikkeling in Rotterdam. Zij hebben daarin ook specifiek gevraagd naar de plannen van Stadsontwikkeling voor Schiehaven Noord.

Dit is de brief die VBBL heeft gestuurd.

Tot op heden hebben vier partijen gereageerd: Leefbaar Rotterdam, Christen Unie, Partij voor de Dieren en D66. CDA, Groenlinks en VOLT hebben we gesproken, maar zij hebben geen inhoudelijk standpunt ingenomen. VVD, SP, DENK en de anderen hebben helemaal niet gereageerd, ook niet na herhaaldelijk herinneren.

Op basis van de antwoorden heeft de subcommissie een brief voor omwonenden en belanghebbenden geschreven. Deze brief kan je helpen om een keuze te maken in het stemhokje. Stuur hem vooral ook door naar anderen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.