Categorie: Nieuws

Persbericht ‘Bezint eer ge begint’
Bericht

Persbericht ‘Bezint eer ge begint’

Op 4 oktober 2022 stuurde Stichting Rotterdam Natuurlijk! een open oproep aan de commissie BWB en gemeenteraadsleden van Rotterdam. De oproep is helder: start per direct een jaar bezinning waarin alle plannen voor de fysieke ruimte tegen het licht worden gehouden. De aanleiding is de ‘volledige ontsporing’ die aan de gang is in het RCD...

Interview voor artikel op Rijnmond
Bericht

Interview voor artikel op Rijnmond

Op zondag 25 september publiceerde Rijnmond nieuws een artikel over Schiehaven Noord en Lloydpark waarin de voorzitter van stichting Rotterdam Natuurlijk! is geïnterviewd, naast iemand van Rotterdamse Dromers en de gemeente. Journalist Denise Bouwmeester heeft dit met zorg samengesteld, waarvoor dank. Lees hier het hele artikel.

Burgerinitiatief Lloydpark aangeboden
Bericht

Burgerinitiatief Lloydpark aangeboden

Tijdens de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op woensdag 14 september 2022, hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Lloydpark de ruim 200 “natte” handtekeningen aan de voorzitter overhandigd. Dit bleek de primeur te zijn, ofwel het eerste burgerinitiatief! Diederik van der Mast heeft een motivatie bij dit burgerinitiatief ingesproken. Een transcript van...

Milieudefensie: Klimaat genegeerd door grote bedrijven.
Bericht

Milieudefensie: Klimaat genegeerd door grote bedrijven.

Op 5 juli 2022 publiceert Milieudefensie de klimaatcrisis-index voor 29 onderzochte (en aangeschreven) grote bedrijven. Geen van de bedrijven scoort een voldoende. Sterker nog, de meerderheid doet net alsof er geen klimaatrisico’s zijn. Wij vragen ons af hoe Rotterdam het eraf brengt. En dan met name voor de fysieke buitenruimte waar ook de bebouwde omgeving...

Bericht

Klimaatmars zondag 19 juni

Loop ook mee in de klimaatmars op zondag 19 juni! Stichting Rotterdam Natuurlijk! steunt dit initiatief van harte! Rotterdam is de plek waar het moet gebeuren! Rotterdam sloopt nog altijd goede gebouwen voor nieuwe, bouwt heel hoog en te dicht op elkaar en dempt havenbekkens. Met als gevolg heel veel tonnen onnodige CO2 uitstoot. Vandaag...

Bericht

Reflectie voor nieuwe raadsleden

Op 8 juni 2022 stuurden wij onderstaande reflecterende brief aan de gemeenteraad: Daarbij zaten de volgende bijlagen:De reflecterende briefAntwoorden klimaatvragen The One BlaakAntwoorden klimaatvragen Dempen RijnhavenOntwerpbesluit verhogen norm geluidhinder Parkhaven010 Beste Raadsleden, Op de dag dat het college zich aan het publiek presenteert wil ik, namens Stichting Rotterdam Natuurlijk! graag een reflectie op Stadsontwikkeling met...

Bericht

Rekenkamer Rotterdam brengt groen in kaart

De Rekenkamer van Rotterdam vindt dat het nodig is om meer zicht te hebben op de hoeveelheid groen in de Rotterdams publieke buitenruimte en start een onderzoek, mogelijk geïnspireerd door de Rekenkamer van Amsterdam. Dit is goed nieuws, want met de resultaten kunnen we leren op welke plaatsen de 75m2 groen per woningen wordt gehaald...

Bericht

Kamerbrief reactie advies Deltacommissaris

Op 24 mei 2022 stuurden minister de Jonge (Volkshuisvesting) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een brief aan de kamer met een reactie op het advies van Deltacommissaris Peter Glas over klimaatadapatie en woningbouw. In deze brief wordt duidelijk dat het kabinet de meeste adviezen overneemt en tot beleid maakt (of wil maken). Dat wil...

Raadsleden rondom de Schiehaven
Bericht

Raadsleden rondom de Schiehaven

Op vrijdag 13 mei 2022 ontvingen buurtbewoners uit het Lloydkwartier een 13-tal raadsleden (Leefbaar Rotterdam, D66, Groenlinks, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, VOLT en Christen Unie), en fractiemedewerkers om hen een rondje door de wijk op Segways aan te bieden, met veel dank aan Christoffel Wielders van Segway tour Rotterdam. Ook was er iemand van Open...

Bericht

Arbeidsmigratie

Op 9 mei publiceerde de arbeidsinspectie het jaarverslag over 2021. Daarin uit de inspectie zorgen over de gevolgen van de enorme arbeidsmigratie naar Nederland vanuit EU landen, maar ook steeds meer van ver daarbuiten. Deze ontwikkeling heeft allerlei vervelende gevolgen, zowel als onderdeel van de EU (en de ambitie om samen tot een duurzame arbeidsmarkt...