Categorie: Nieuws

Bericht

Oproep aan college in NRC

Afgelopen zaterdag stond er een artikel van de hand van onze voorzitter in het NRC. Hierin een duidelijk oproep aan het nieuwe college om veel meer samen te gaan werken met de inwoners van Rotterdam. Oogkleppen af en alle klimaat- en natuurkennis weegt mee in nieuw concreet beleid voor de buitenruimte. Samen met de Rotterdammers:...

Op naar 5000 voor Lloydpark!
Bericht

Op naar 5000 voor Lloydpark!

De petitie voor het Lloydpark is inmddels door meer dan 400 mensen ondertekend! Dat is mooi natuurlijk en laat zien dat het leeft onder de Rotterdammers en vooral de inwoners van Delfshaven. De initiatiefnemers hebben als doel 5000 gesteld, ze zijn er dus nog lang niet! Blijf de petitie rond sturen, ook buiten Delfshaven, want...

Bericht

Ongevraagd Advies Gebiedscommissie Delfshaven

Deze brief heeft geen toelichting nodig. Wij zijn heel erg blij met dit sterke signaal en hopen dat dit aanleiding is voor het nieuwe college, maar ook de raadsleden, om dienstbaar naar de Rotterdammers te zijn. Dat is hard nodig. De wijkraden kunnen daar bij helpen, maar dan moeten zij wel in hun kracht kunnen...

Bericht

Bijeenkomst Schiehaven Noord

Op 22 maart werd in het Maaspodium door het projectteam van stadsontwikkeling een informatieavond georganiseerd. De opkomst was hoog, niet iedereen kon zitten. Het projectteam gaf een presentatie waarin feitelijk niets was gewijzigd in het plan. Plan B (met demping en maximaal aantal woningen) is nog steeds het uitgangspunt, terwijl plan A (minder woningen en...

Bericht

Stadspark Lloydpark zoekt hulp

Er wordt druk geschetst aan het Lloydpark! De tekenaar vraagt om hulp: wat hoort er nog meer in het park? Laat hieronder je bericht achter of stuur een mailtje naar burgerinitiatief@lloydpark.nl.

Bericht

Coalitie voor natuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de onderhandelingen voor een coalitie beginnen. Het is te hopen dat de onderhandelingen beginnen bij het klimaat. Als we niet eerst zorgen dat ons dak van de wereld, bestaande uit temperatuur en biodiversiteit, in goede conditie is, is de rest niet meer belangrijk. Alle korte termijn doelen die wél economisch renderen...

Bericht

Dempen 8 hectare Rijnhaven

Gisteren kwam er een persbericht vanuit het stadhuis: het dempen van de Rijnhaven is gestart. Moeten we hier blij van worden? In “oud” denken zeer waarschijnlijk wel. Echter, deze 8 hectare oppervlakte water hebben we juist de komende decennia nodig om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen weerstaan. Het college hanteert zoals elders op deze...

Bericht

Stemadvies 16 maart

De verkiezingen zijn belangrijk voor de toekomst van stadsontwikkeling in Rotterdam. Een subcommissie van de Vereninging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL) heeft raadsleden gevraagd naar hun standpunt over gebiedsontwikkeling in Rotterdam. Zij hebben daarin ook specifiek gevraagd naar de plannen van Stadsontwikkeling voor Schiehaven Noord. Dit is de brief die VBBL heeft gestuurd. Tot op...