Categorie: Nieuws

Bericht

Reflectie voor nieuwe raadsleden

Op 8 juni 2022 stuurden wij onderstaande reflecterende brief aan de gemeenteraad: Daarbij zaten de volgende bijlagen:De reflecterende briefAntwoorden klimaatvragen The One BlaakAntwoorden klimaatvragen Dempen RijnhavenOntwerpbesluit verhogen norm geluidhinder Parkhaven010 Beste Raadsleden, Op de dag dat het college zich aan het publiek presenteert wil ik, namens Stichting Rotterdam Natuurlijk! graag een reflectie op Stadsontwikkeling met...

Bericht

Rekenkamer Rotterdam brengt groen in kaart

De Rekenkamer van Rotterdam vindt dat het nodig is om meer zicht te hebben op de hoeveelheid groen in de Rotterdams publieke buitenruimte en start een onderzoek, mogelijk geïnspireerd door de Rekenkamer van Amsterdam. Dit is goed nieuws, want met de resultaten kunnen we leren op welke plaatsen de 75m2 groen per woningen wordt gehaald...

Bericht

Kamerbrief reactie advies Deltacommissaris

Op 24 mei 2022 stuurden minister de Jonge (Volkshuisvesting) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een brief aan de kamer met een reactie op het advies van Deltacommissaris Peter Glas over klimaatadapatie en woningbouw. In deze brief wordt duidelijk dat het kabinet de meeste adviezen overneemt en tot beleid maakt (of wil maken). Dat wil...

Raadsleden rondom de Schiehaven
Bericht

Raadsleden rondom de Schiehaven

Op vrijdag 13 mei 2022 ontvingen buurtbewoners uit het Lloydkwartier een 13-tal raadsleden (Leefbaar Rotterdam, D66, Groenlinks, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, VOLT en Christen Unie), en fractiemedewerkers om hen een rondje door de wijk op Segways aan te bieden, met veel dank aan Christoffel Wielders van Segway tour Rotterdam. Ook was er iemand van Open...

Bericht

Arbeidsmigratie

Op 9 mei publiceerde de arbeidsinspectie het jaarverslag over 2021. Daarin uit de inspectie zorgen over de gevolgen van de enorme arbeidsmigratie naar Nederland vanuit EU landen, maar ook steeds meer van ver daarbuiten. Deze ontwikkeling heeft allerlei vervelende gevolgen, zowel als onderdeel van de EU (en de ambitie om samen tot een duurzame arbeidsmarkt...

Bericht

Oproep aan college in NRC

Afgelopen zaterdag stond er een artikel van de hand van onze voorzitter in het NRC. Hierin een duidelijk oproep aan het nieuwe college om veel meer samen te gaan werken met de inwoners van Rotterdam. Oogkleppen af en alle klimaat- en natuurkennis weegt mee in nieuw concreet beleid voor de buitenruimte. Samen met de Rotterdammers:...

Op naar 5000 voor Lloydpark!
Bericht

Op naar 5000 voor Lloydpark!

De petitie voor het Lloydpark is inmddels door meer dan 400 mensen ondertekend! Dat is mooi natuurlijk en laat zien dat het leeft onder de Rotterdammers en vooral de inwoners van Delfshaven. De initiatiefnemers hebben als doel 5000 gesteld, ze zijn er dus nog lang niet! Blijf de petitie rond sturen, ook buiten Delfshaven, want...

Bericht

Ongevraagd Advies Gebiedscommissie Delfshaven

Deze brief heeft geen toelichting nodig. Wij zijn heel erg blij met dit sterke signaal en hopen dat dit aanleiding is voor het nieuwe college, maar ook de raadsleden, om dienstbaar naar de Rotterdammers te zijn. Dat is hard nodig. De wijkraden kunnen daar bij helpen, maar dan moeten zij wel in hun kracht kunnen...

Bericht

Bijeenkomst Schiehaven Noord

Op 22 maart werd in het Maaspodium door het projectteam van stadsontwikkeling een informatieavond georganiseerd. De opkomst was hoog, niet iedereen kon zitten. Het projectteam gaf een presentatie waarin feitelijk niets was gewijzigd in het plan. Plan B (met demping en maximaal aantal woningen) is nog steeds het uitgangspunt, terwijl plan A (minder woningen en...

Bericht

Stadspark Lloydpark zoekt hulp

Er wordt druk geschetst aan het Lloydpark! De tekenaar vraagt om hulp: wat hoort er nog meer in het park? Laat hieronder je bericht achter of stuur een mailtje naar burgerinitiatief@lloydpark.nl.